aluvea aluvea  
Aluvea, verbreed, je wereld!Activiteiten
Lidmaatschap
Activiteiten overzicht
blanc

Lidmaatschap

Nadat je drie maanden als aspirant-lid aan activiteiten hebt kunnen deelnemen, kun je lid worden van Aluvea door het betalen van de contributie. De contributie bedraagt € 40,- op jaarbasis of naar rato van het aantal resterende maanden van het lopende jaar.