aluvea aluvea  
Aluvea, verbreed, je wereld!activiteiten:
Activiteiten introductie
Activiteiten overzicht
Activiteiten Niet-Jongeren

lidmaatschap

Nadat je twee maanden als aspirant-lid aan activiteiten hebt kunnen deelnemen, kun je lid worden van Aluvea door het betalen van de contributie. De contributie bedraagt € 36,- op jaarbasis of naar rato van het aantal resterende maanden van het lopende jaar.