aluvea aluvea  
Aluvea, verbreed, je wereld!Activiteiten
Lidmaatschap
Activiteiten overzicht
blanc

Veel gestelde vragen

Wat verstaat Aluvea onder singles?

Een single is voor ons iemand die geen (liefdes)relatie heeft. Mocht je iemand binnen Aluvea ontmoeten met wie er vervolgens iets moois opbloeit, dan is dat prima maar het is niet het doel van onze stichting. We willen vooral een sfeer van openheid en gezelligheid behouden waarin een ieder zich op zijn/haar gemak kan voelen. Wil je (aspirant) lid worden van Aluvea, dan verwachten wij van je dat je deze doelstelling onderschrijft en er het jouwe aan bijdraagt.

Naar boven

Waarom is Aluvea een stichting?

Aluvea heeft gekozen voor deze formele status om verschillende redenen. Dat de club daarmee een open organisatiestructuur heeft, en de continuïteit van de club daarmee is gewaarborgd, is elders al in deze homepage uitgelegd. Maar er zijn nog een paar redenen: omdat een stichting geen winstoogmerk kent kun je bijvoorbeeld geheel gratis worden vermeld in de gemeentegids. Aluvea is dan ook in bijna alle gemeentegidsen in de regio te vinden. Bovendien wekt een dergelijke open organisatiestructuur vertrouwen en ligt de verantwoordelijkheid voor de financiën bij het bestuur als geheel.

Naar boven

Wat verwacht Stichting Aluvea van jou als (aspirant) deelnemer?

Dat je leuk meedoet en dat je na verloop van tijd, dit geldt voor de betalende deelnemers, zelf eens een activiteit organiseert. Wij verwachten dat je dat minimaal 1 keer per jaar doet.
Overigens is elk nieuw lid van Aluvea verplicht om in het eerste jaar van lidmaatschap minimaal 1 activiteit te organiseren. Het maakt niet uit of je dat alleen doet of samen met een ander lid van Aluvea. Iets organiseren is hartstikke leuk en dé manier om snel meer mensen binnen de club te leren kennen. Niet alleen tijdens jouw activiteit maar ook daaraan voorafgaand, want natuurlijk vertel je tegen iedereen van Aluvea die het maar horen wil welke leuke activiteit je volgende week hebt georganiseerd. Dankzij deze huisregel worden er per maand zo'n 20 activiteiten georganiseerd met voor ieder wat wils in een prima sfeer.

Naar boven

Hoe pak ik het organiseren van een activiteit aan?

Je bedenkt iets wat je leuk vindt om te doen, je prikt een datum en je mailt naar de activiteitencommissie. Je mag een activiteit natuurlijk ook samen met iemand anders organiseren. En... je mag zelf bepalen hoeveel mensen er met je activiteit mee mogen doen. Vooral bij uit eten kan dit wel eens handig zijn.

Wanneer je voor het eerst een activiteit organiseert bestaat de kans dat je niet veel aanmeldingen krijgt omdat de Aluvejers je nog niet echt kennen. Maar daar bestaat een hele goede oplossing voor: doe in de weken voorafgaand aan jouw activiteit aan enkele door anderen georganiseerde activiteiten mee. En vertel daar aan iedereen die het maar horen wil over de ontzettend leuke activiteit die je georganiseerd hebt. Neem desnoods kleine briefjes mee waar wat info over jouw activiteit op staat. En... zo heb je ook een smoes om met iemand van Aluvea die je nog niet kent in gesprek te geraken. Je zult zien dat het werkt.

Naar boven

Mag ik een introducé meebrengen naar een activiteit?

Natuurlijk maar daar zitten wel enige restricties aan verbonden. Welke dat zijn kun je lezen in de tweemaandelijkse nieuwsbrief van Aluvea.

Naar boven

Wat is de verhouding tussen het aantal vrouwen en mannen?

Al vanaf het begin van de club ligt dat rond de 60% vrouwen en 40% mannen. Waarom dat is, daar zijn de meningen over verdeeld. Een van de verklaringen zou zijn dat mannen meer in hun eentje dingen ondernemen en een eerste stap naar een organisatie als Aluvea vaak groter vinden dan ze zelf willen toegeven. Vrouwen zouden daarentegen daar ondernemender in zijn. Opvallend is dat het vooral de vrouwen van Aluvea zijn die, wanneer ze elkaar wat beter kennen, regelmatig samen, al dan niet binnen Aluvea, dingen ondernemen.

Naar boven

Wat kosten de activiteiten?

Niet meer dan wat je zelf verteert, de eventuele entreekosten en de eventuele reiskosten. Voor activiteiten wordt nooit inschrijfgeld gevraagd. Het enige wat je bij Aluvea betaalt voor de verleende diensten, is € 40 contributie per jaar.

Naar boven

Hoe gaan we naar een activiteit buiten de stad?

Degene die de activiteit organiseert coördineert dat en bepaalt eventueel of er gecarpoold wordt of dat wordt gekozen voor openbaar vervoer. Bij carpoolen wordt voor het vertrek afgesproken hoe de kosten worden verdeeld. Het bestuur van Aluvea adviseert per auto twintig Eurocent per gereden kilometer te rekenen.

Naar boven

Hanteert Aluvea een gedragscode?

Ja, wat dat inhoud kun je hier lezen.

Naar boven

Wat doen jullie met klachten?

Iemand heeft teveel gedronken en misdraagt zich. Of iemand legt meer beslag op je dan je lief is. Wat doe je? In eerste instantie los je dat met elkaar op. Je staat daarin nooit alleen omdat je altijd met meerdere personen bent. Als de klacht zich echter herhaalt, dient het bestuur daarover te worden ingelicht en krijgt de veroorzaker van het probleem een waarschuwing. Bij herhaling van de klacht volgt royement van de persoon in kwestie. Het bestuur van Aluvea hecht er groot belang aan dat de sfeer binnen de club goed blijft en dat iedereen zich er op zijn/haar gemak blijft voelen.

Naar boven

Meer vragen?

Heb je onze homepage van Aluvea tot Z doorgespit en blijft er toch nog een prangende vraag, stuur dan een mailtje naar inlichtingen. Vervolgens doen wij dan ons best je een passend antwoord te geven.

Naar boven